Świadczy usługi kompleksowe takie jak:

 - zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, co, gazowe,

- instalacje wodociągowo-kanalizacyjne,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- technologie kotłowni,

- technologie oczyszczania ścięków

 

Ponadto od roku 2009 nasza firma oferuje także:

- prace ziemne na terenach podmokłych i silnie nawodnionych,

- prace ziemne na terenach gęsto zamieszkałych oraz w obrębie obiektów zabytkowych,

- osuszanie terenu

 

Ponadto od roku 2012 nasza firma oferuje także:

- przewierty o średnicy 500mm,

- badanie lokalizacji wycieku wody z wodociągu

 

Stopka
Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013