Firma WOD-GAZ może się poszczycić kilkoma wdrożeniami oczyszczalni ścieków firmy BIOCLERE. Informacje o tych oczyszczalniach zamieszczamy poniżej.

 

Typoszereg nowoczesnych oczyszczalni ścieków BIOCLERE®, pozwala na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków z całych osiedli lub małych miejscowości (do 2000 osób), ale też z pojedynczych gospodarstw. Stosowany jest przy obiektach hotelarskich i gastronomicznych, stacjach benzynowych czy instytucjach publicznych (szkoły, szpitale). Doskonale sprawdza się w zakładach przemysłowych. Ceniony jest za wysoką jakość, łatwość obsługi oraz niskie koszty eksploatacji.

 
oczyszczalnia1

 

Informacje podstawowe

Proces biologicznego oczyszczania ścieków odbywa się na złożu zraszanym, którego wypełnienie stanowią specjalne kształtki HUFO®. Oczyszczalnia BIOCLERE® składa się z osadnika wstępnego, jednego lub dwóch złóż biologicznych (oraz stopnia chemicznego, jeśli wymagana jest redukcja związków fosforu). Oczyszczone ścieki odprowadzane są bezpośrednio do gruntu lub cieków wodnych, spełniając nawet najbardziej surowe wymagania ochrony środowiska. Oczyszczalnie BIOCLERE® znalazły zastosowanie już w ponad 600 realizacjach w Polsce i ponad 10 tys. Na świecie. Dotychczasowe realizacje oraz polskie i zagraniczne atesty potwierdzają wysoką efektywność i niezawodność działania.

Produkcja oczyszczalni odbywa się w Polsce na licencji fińskiej, zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Oczyszczalnie eksportowane są do Anglii. Szwecji, Słowenii, Bułgarii, Estonii, Rosji a także Finlandi

 

nagroda

 Cechy oczyszczalni BIOCLERE

Oczyszczalnia w całości wykonana jest z tworzyw sztucznych (laminaty zbrojone włóknem szklanym z cieplną izolacją poliuretanową), przez co jest niepodatna na korozję i zmiany temperatury. Dzięki zastosowaniu technologii złoża biologicznego wykazuje wysoką stabilność procesu i nie wymaga stałej obsługi, co ma podstawowe znaczenie w przypadku małych oczyszczalni w terenie wiejskim. Jest niezwykle trwała, niezawodna i łatwa w eksploatacji z uwagi na prostą konstrukcję, w której jedynymi ruchomymi częściami są mała pompa i wentylator. Oczyszczalnia jest niewrażliwa na zmiany przepływu ścieków w ciągu dnia, jak również na kilkudniowy, całkowity brak ich dopływu. W okresach dłuższego postoju należy oczyszczalnię wyłączyć i włączyć, gdy znowu będzie potrzebna. Zarówno włączenie i wyłączenie nie wymaga specjalistycznego nadzoru. Poprawnie zainstalowana oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® gwarantuje całe lata bezkłopotliwej eksploatacji.

 

Zastosowanie

 • małe osiedla i wioski,

 • stacje benzynowe, restauracje, motele,

 • wiejskie szkoły, szpitale, sanatoria, ośrodki zdrowia, schroniska górskie,

 • ośrodki wypoczynkowe, campingi, pensjonaty,

 • ścieki sanitarne z zakładów przemysłowych w terenie.

Zastosowanie

 

Konstrukcja

 • obudowa złoża biologicznego - laminat wielowarstwowy zbrojony włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej,

 • wypełnienie złoża biologicznego - zasypowe, kształtki HUFO® z polipropylenu,

 • system zraszania - ciśnieniowy z układem dysz zraszających,

 • system wentylacji - mechaniczny - wentylator 25W-75W,

 • studzienka dolna SU pod złożem biologicznym - laminat wielowarstwowy zbrojony włóknem szklanym lub beton.


Konstrukcja

Główne zalety


 • konkurencyjna cena i małe koszty montażu;

 • niezwykle prosta obsługa, wysoka stabilność procesu i niezawodność działania;

 • bardzo małe koszty eksploatacji;

 • niewrażliwość na zmiany temperatury, korozję, dobowe wahania ilości ścieków;

 • szczelność gwarantująca bezzapachową pracę, nieuciążliwość dla otoczenia,

 • system modularny pozwalający na powiększanie złoża w trakcie eksploatacji przez nadbudowę modułów;

 • możliwość podłączenia dodatkowych stopni oczyszczania podwyższających stopień usuwania związków biogennych;

 • możliwość wykorzystania istniejących zbiorników i szamb;

 • możliwość odprowadzenia ścieków oczyszczonych bezpośrednio do otwartych cieków wodnych.

 

Zalety

 

 

Stopka
Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013